State Morcha President

Sj. Avilash Panda

President, BJYM

Address -  Nayagarh ,Odisha

  9861518037

Dr. Aishwarya Biswal

President,Mahila Morcha

Address - Jajpur, Odisha

  8917593036

Sj.Maheswar Sahoo

President , Krushak Morcha

Address -   Keonjhar, Odisha

  9437214554

Sj.Suratha Biswal

President,OBC Morcha

Address - Puri, Odisha

  9437799706

Sj.Nityananda Gond

President, S.T. Morcha

Address - Nabarangpur, Odisha

  9668208900

Sj.Bibhu Prashad Tarai(Ex MP)

President, S.C. Morcha

Address - Jagatsinghpur, Odisha

  9437570319